Bobr a člověk

Zastavení č.7

Bobr byl odpradávna běžným obyvatelem české krajiny. Během 18. a 19. století byl dokonce dvakrát člověkem vyhuben, nyní se do naší přírody opět vrací.
V oblasti Všerubského průsmyku se znovu objevil v 90. letech minulého století.

3_Bobr_Katerinskypotok

Návrat bobra vítáme jako velké obohacení naší přírody. Stavbou hrází a prosvětlováním porostů dokáže zadržovat vodu v krajině a vytvářet podmínky pro život dalších rostlin a živočichů. Souvisí s tím však i řada konfliktů se zájmy člověka, které je potřeba řešit, způsobuje totiž škody zaplavováním pozemků a narušováním hrází při budování nor. Lidem se nelíbí ani kácení stromů a spásání úrody (řepy, brambor nebo kukuřice) na pozemcích poblíž vodních toků.

3_Bobr_Nemanice2